SZÁMLA NEVESZÁMLASZÁM
Iparűzési adó11749053-15432498-03540000
Építményadó11749053-15432498-02440000
Telekadó11749053-15432498-02510000
Magánszemélyek kommunális adója11749053-15432498-02820000
Idegenforgalmi adó11749053-15432498-03090000
Gépjárműadó11749053-15432498-08970000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó11749053-15432498-08660000
Talajterhelési díj11749053-15432498-03920000
Egyéb bevételek11749053-15432498-08800000
Idegen bevételek11749053-15432498-04400000
Bírság számla11749053-15432498-03610000
Pótlék számla11749053-15432498-03780000