Magyar Államkincstár Általános Ügyféltájékoztató 2020 évi

Zala megyei igazgatóság

Állampénztári Iroda

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár)

az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart

2020. november 17-én

13:00 – 16:00 óra között

Kehidakustányban a

Közös Önkormányzati Hivatal

épületében

(8784 Kehidakustány, Dózsa György u.7.)

Zala Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda elérhetősége:

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Telefon:    +36-92/501-691, +36-92/501-692, +36-92/501-686, +36-92/501-696

Levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 181.

A Kincstár www.allamkincstar.gov.hu honlapján, illetve a WebKincstáron keresztül igénybe vehető kényelmi szolgáltatásaink a következők:

 • Ügyfél-regisztráció – számlanyitás elősegítése
 • On-line időpontfoglalás szolgáltatás
 • Hírlevélre való feliratkozás

Honlapok és további elérhetőségeink:

www.allamkincstar.gov.hu

www.allampapir.hu

https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu/

api.zal@allamkincstar.gov.hu

 • A Kincstár az állampapír-forgalmazási szolgáltatása után a mindenkori hatályos Hirdetményben meghatározott díjakat, illetve költségeket számítja fel. Az aktuális Hirdetmény a Kincstár honlapján érhető el: Lakossági ügyfelek / Állampapír forgalmazás / Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat.
 • Az árfolyamtáblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a Kincstár árfolyamot akkor is jegyez, ha az adott értékpapírból nem rendelkezik eladható állománnyal. A Kincstár honlapján az elérhetőségi útvonal a következő: Lakossági ügyfelek / Állampapír forgalmazás / Állampapírok árfolyamai, kamatai.
 • Az állampapírokból származó követelés nem évül el. Összegtől függetlenül a teljes névérték (tőke) és kamat visszafizetésére a mindenkori kormány 100%-os garanciát vállal.
 • A Kincstár a mindenkor hatályos adójogszabályoknak (SZJA törvény) megfelelően teljesíti az adó, illetve egyéb járulékok, valamint a tranzakciós illeték levonását, amelyet a kifizetés napján állapít meg, és von le.
 • Az ügyfél elhalálozásakor a Kincstár kizárólag a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány eredeti példányában foglaltak szerint végez tranzakciót, illetve teljesít kifizetést az örökösök felé. Az ügyintézéshez előzetesen telefonon vagy személyesen egyeztetett időpont szükséges.
 • Kincstári Start-értékpapírszámla nyitását kezdeményezheti a szülő, vagy bármely hozzátartozó a gyermek 18 éves koráig.

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumokról tájékozódjon a Kincstár honlapján, telefonon a Központi Ügyfélszolgálat (Call Center) munkatársainál vagy bármely kincstári állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton.

A Kincstári Start-értékpapírszámlán végrehajtott tranzakciók díj-, költség-, jutalék- és adómentesek.

 • Általános állampapír-forgalmazással kapcsolatos információs (Call Center) telefonszámok munkanapokon 8:00-20:00

(+36-1) 452-2900

(+36-20) 881-9530
(+36-30) 344-0040
(+36-70) 460-9000

Jelen tájékoztató nem helyettesíti a mindenkori hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabály­zatban foglaltak megismerését!

Zala megyei igazgatóság

Állampénztári Iroda

 • A Számlatulajdonos számlájának kényelmes kezelése érdekében WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatást igényelhet.
 • Díjmentes SMS és PUSH üzenet szolgáltatásunkkal értesülhet a számlát érintő jóváírási tranzakciókról.
 • Természetes személyek értékpapír nyilvántartási-számla (a továbbiakban: Számla) nyitása személyazonos­ságot igazoló okirat – személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú gépjármű­vezetői engedély – és lakcímkártya alapján történik. A személyazonosító okmányban nem szereplő adatok (például irányítószám) az ügyfél közlése alapján, az adóazonosító jel rögzítése az adóigazolvány vagy azt igazoló hivatalos dokumentum alapján történik. A Számla meghatalmazással történő megnyitására természetes személyek esetén nincs lehetőség.
 • Prémium Euró Magyar Állampapír (P€MÁP) vásárlása és a Számláját érintő euró átutalás előtt kérjük, tájékozódjon a honlapunkon is elérhető Speciális Szerződési Feltételekről, vagy érdeklődjön telefonon a Központi Ügyfél-szolgálatunkon (Call Center), illetve személyesen a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Az egyéb kapcsolódó költségekről kérjük, minden esetben előzetesen tájékozódjon számlavezető pénzügyi intézménynél.
 • Értékpapír vásárlásai ellenértékét forint- és euró alapú bankkártyával is kiegyenlítheti, a fizetés feltételeiről a kártya használatát megelőzően tájékozódjon az ügyintézőnél.
 • Eseti és állandó írásbeli megbízását, valamint a megbízások visszavonását a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványokon adhatja meg. Formanyomtatványainkat letöltheti honlapunkról vagy személyes rendelkezés keretében hozzájuthat bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton. Kérjük, a megbízását mindkét oldalon szíveskedjen aláírni.
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény által előírt adategyeztetés és nyilatkozattétel hiányában a Számlára vonatkozóan megbízást – annak pótlásáig – a Kincstár nem teljesít.

Az 1.000.000 Ft összeget elérő vagy meghaladó készpénzfelvétel tényét legkésőbb a kifizetést megelőző 2. munkanapon kötelesjelezni személyesen, telefonon a Központi Ügyfélszolgálaton keresztül, írásban, WebKincstár és MobilKincstár alkalmazáson keresztül, e-mailben az Állampénztári Iroda funkcionális elérhetőségein keresztül. Ennek elmulasztása esetén a Kincstár nem garantálja a készpénz kifizetését. A Kincstár a bejelentés elfogadásakor nem vizsgálja a Számla értéknapi

 • egyenlegét, valamint az ügyfél, szerződésben rögzített kifizetési rendelkezéseit, továbbá a kifizetés jogcímét.
 • A forintban kibocsátott állampapírok forint vételárának átutalását a Számla egyedi pénzforgalmi jelzőszáma javára kell kezdeményezni. Az egyértelmű beazonosítás érdekében a közlemény rovat első 8 karaktereként kérjük, tüntesse fel a jogosult Számla számát és a számlatulajdonos nevét. Számlája egyedi pénzforgalmi jelzőszámát munkatársaink telefonon a Központi Ügyfélszolgálaton keresztül, vagy személyesen bármelyik állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton az azonosítást követően megadják Önnek a 8 számjegyű Számla szám ismeretében.

Amennyiben a Kincstár központi számlaszámára utal és a közlemény rovat nem tartalmazza az azonosításhoz szükséges adatokat, vagy hiányos, a Kincstár automatikusan visszautalja az összeget az átutalás indítójának. A Kincstár azon összeget, amely jogcím nélkül, megbízás hiányában érkezik, az ügyfél nem kamatozó pénzszámláján írja jóvá. Az átutalással kapcsolatban felmerülő költségekről kérjük, minden esetben előzetesen tájékozódjon számlavezető pénzügyi intézménynél.

 • A Kincstár KELER kódja: 0434/000001, amelyet – a Kincstárnál vezetett Számla számmal együtt – a Kincstárhoz történő értékpapír áthelyezés (transzfer) esetén szükséges közölni a partner forgalmazóval. Az esedékességfizetést megelőző 2 munkanapon belül az esedékességet (kamatot és/vagy tőkét) fizető értékpapír áthelyezése nem hajtható végre.
 • Az esedékességfizetést (kamat és/vagy tőke) megelőző utolsó 2 munkanapon a Kincstár az esedékességet fizető állampapírra nem jegyez árfolyamot.
 • Amennyiben Ön esedékességfizetési módként átutalást jelölt meg, akkor ennek módosítását a kifizetést megelőző munkanapon személyesen vagy írásban hétfőtől csütörtökig 15:30óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon 12:00 óráig teheti meg.
 • Elektronikus úton leadott megbízások értéknapos feldolgozása munkanapokon hétfőtől csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13:30 óráig, valamint munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon 12:00 óráig történik.
 • A Kincstárban vezetett Számla javára AFR tétel kizárólag a számlához kapcsolódó 3*8 jegyű egyedi pénzforgalmi azonosítóra (GIRO számlaszámra) indítható. A Számlához ún. másodlagos azonosító nem rögzíthető, e számlákra az AFR-ben másodlagos azonosítóra történő utalás indítás nem lehetséges. A Számláról indított egyedi átutalási megbízások továbbra is a jelenlegi gyakorlat szerint, az IG2 napközbeni elszámolási platformon keresztül kerülnek teljesítésre.